S t e m m e d o k t o r  
E r h v e r v s l i v e t s  s t e m m e t r æ n i n g


FORDELE VISION PROFIL PRODUKTER KONTAKT / INFO


INDIVIDUELT STEMMEKURSUS - STYR PÅ STEMMEN

1 deltager 4 sessions

Dette kursus sikrer, at du i fremtiden får optimal udnyttelse af din stemme. Det er unikt i sin form da du får stemmetræning i 4 intensive sessions. Det giver dig mulighed for at indstudere og øve det gennemgåede stof, samt komme tilbage og få feedback, så du bliver skubbet videre i den rigtige retning.

Første og anden session er på 1,25 time, og er meget intensive, da der er fokus på netop din stemme hele tiden, og der er god tid til at komme i dybden med stoffet. Til tredje session (45 min.) kommer du til personlig træning og coaching. Det giver dig en unik mulighed for at få lagt en stemmestrategi så du kan udnytte din stemmes ressourcer og kvaliteter. Fjerde session (45 min.) indeholder afslutningsøvelser samt afsluttende spørgsmål og kommentarer. Undervisningen vil foregå i Stemmedoktors praksis.

På kurset får du udleveret bogen Styr på stemmen (incl. i prisen) og den vil sammen med din stemmes behov, danne grundlag for undervisningen. Du vil inden vi mødes 2. gang, have mulighed for at lære stoffet fra bogen, hvorefter vi gennemgår det praktisk sammen. Efter kurset vil du altid kunne gå tilbage til bogen og genopfriske det lærte.


MÅLET *       Du skal lære teknikken bag en stærk stemme!
*       Din stemme skal kunne holde til dit arbejde!
*       Du skal mestre et afstressende åndedræt!
*       Du skal lære at undgå en træt stemme!
*       Nu er det dig der styrer din stemme!
*       Din stemme skal klinge med en personlig gennemslagskraft!
*       Du skal ikke have flere stemmeproblemer!


INDHOLDET *       Sådan fungerer hele stemmeapparatet.
*       Hvordan vejrtrækningen ændres ved tale.
*       Gennemgang og øvelse af støtte?
*       Øvelser til opvarmning og holdning.
*       Øvelser til tydelighed og troværdighed.
*       Hemmeligheden bag en god og sund stemme.

Kurset vil give dig bevidsthed om dit stemmebrug, så du styrker og lærer at vedligeholde din stemme. Du vil få den nyeste viden om et sundt stemmebrug forklaret og øvet på en let forståelig, kompetent og faglig korrekt måde.

Du har selvfølgelig mulighed for efter kurset at fortsætte med personlig stemmetræning hvis du vil fordybe dig yderligere og løfte din stemme op til næste niveau. For kunder der kommer langvejs fra, kan jeg tilbyde kurset over tre sessions.


KURSUS

HVOR Stemmedoktor praksis.

TIDSPUNKT Aftales individuelt.

TILMELDING Telefon  5364 6440   /    mail @ stemmedoktor.dk

PRIS 4.900,- excl. moms.

Som selvstændig virksomhed er vi meget fleksible, og vi arrangerer gerne STEMMEDOKTOR-kurser internt i din virksomhed. Som stemmeeksperter tilrettelægger vi også kurser der præcist matcher jeres ønsker og behov. Ring for nærmere oplysninger på telefon 5364 6440.


t i l b a g e