S t e m m e d o k t o r  
E r h v e r v s l i v e t s  s t e m m e t r æ n i n g


FORDELE VISION PROFIL PRODUKTER KONTAKT / INFO1.   PERSONLIG STEMMETRÆNING

Professionel vurdering af din stemmes tilstand samt stemmestrategi for udnyttelse af stemmens ressourcer og kvaliteter. Grundig og effektiv træning af stemmens funktion, klang, støtte samt udtryk. Du vil gennem målrettet og kompetent vejledning genvinde stemmens styrke samt lære hvordan du vedligeholder den. 45 min.       995,-

Hvis du bestiller 10 lektioners personlig stemmetræning får du 10% rabat samt et eksemplar af Hans Toft-Olsens bog Styr på stemmen! Pris          8.955,-

2.   INTENSIVT INDIVIDUELT STEMMEKURSUS   "Styr på stemmen"

1 deltager 4 sessions.     Læs mere » her «. Pris          4.900,-
Kurset afholdes i Stemmedoktors praksis.

3.   TALE I EN FORSAMLING

Er det en del af dit job at tale i en forsamling, så kan du opleve et meget stort pres. Presset påvirker din stemme og måske din retorik. Stemmedoktor hjælper dig på dette talekursus med, at øge din taleteknik, selvsikkerhed, gennemslagskraft og velvære i situationen. Over 5 sessions, får redskaber til at tøjle nervøsiteten og vi skaber din professionelle karakter, så du fremstår som en vinder. Pris          4.600,-

4.   UDTALEKURSUS TIL UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

Mange udenlandske medarbejdere har svært ved at kommunikere og blive forstået på dansk . Mange oplever også at blive misforstået. Stemmedoktor lærer dig nogle af de sproglige hemmeligheder i det danske sprog, som vil gøre dit sprog mere forståeligt samt øge din status og respekt blandt dine kunder og kolleger. For mange internationale medarbejdere er dansk et svært sprog at tilegne sig, men med hjælp fra Stemmedoktor kan du løfte kvaliteten af dit sprog til næste niveau.

Vi laver også separate aftaler med større internationale firmaer med mange udenlandske medarbejdere.
45 min.       995,-

Hvis du bestiller 10 lektioner får du 10% rabat samt materiale. Pris          8.955,-

5.   SKYPE SESSIONS
      VI LØSER DINE STEMMEPROBLEMER OVER SKYPE

Hos stemmedoktor gør vi tingene på en enkel måde når vi arbejder med stemmer. Vi arbejder på at føre din stemme tilbage til den balance, den havde engang. Vores erfaring og vores succes er baseret på fokus på det mentale bag din egen unikke og personlige stemme. 45 min.       895,-
BETINGELSER
Booking af personlig stemmetræning, kan ske på telefon 5364 6440 eller på mail: » mail @ stemmedoktor.dk «. Aflysning af stemmetræning i Aarhus skal ske med senest én dags varsel, -senere eller ingen aflysning, betales et gebyr svarende til en session. Aflysning af enkelt, dobbelt-, tripel-, eller flere sessions i København, koster en session som dækker andel af lokaleleje/transport, uanset tidspunkt for aflysning.

Ved senere end én dags varsel eller ingen afmelding til alle kurser og forløb med rabat, mistes de aftalte sessions.

Tilmelding til kursus registreres ved indbetaling af kursusgebyr. Ved afmelding af kursusdeltagelse indtil 3 uger før kursusstart, refunderes kursusgebyr fratrukket 1.000,- kr. pr. deltager. Hvis afmelding sker 3 uger eller kortere tid før kursusstart, refunderes 50% af kursusgebyr. Kurser og rabatpakker er personlige og kan derfor ikke overdrages til andre. Kurser og rabatpakker skal afvikles indenfor 6 måneder fra fakturadato, hvorefter ikke afholdte sessions mistes uden beregning.

Ved kurser/uddannelse der foregår lokalt i virksomheden, betales evt. broafgift samt kørsel efter statens takster. Priserne er gældende pr. 1. januar 2017. Alle priser er eksklusiv moms og i dkr. Senest opdateret primo januar 2017. Ret til ændringer forbeholdes.

© STEMMEDOKTOR 2017