S t e m m e d o k t o r  
E r h v e r v s l i v e t s  s t e m m e t r æ n e r


FORDELE VISION PROFIL PRODUKTER KONTAKT / INFOHANS TOFT-OLSEN cand. musicae
Logopæd/Talepædagog PD, medlem af Audiologopædisk Forening
Sanger - Sangpædagog, medlem af Dansk Musikerforbund
Forfatter til bøgerne Styr på stemmen RST Rytmisk Sangteknik og Fløjtebogen
App udvikler - ScaleCoach PRO - IOS / Android
Forsker i pædagogisk stemmebrugslære
Udnævnt af Kulturministeriet som Censor på Konservatorierne i DK

Stemmedoktor har endvidere coaches, undervisere og terapeuter mfl. tilknyttet efter behov.


1. Læs mere om Toft-Olsen her

2. Stemmedoktor i Videnskab.dk

3. Toft-Olsen's Apple - artikel publiceret i fagbladene Dansk Audiologopædi og FTHF  

4. Portfolio