S t e m m e d o k t o r  
E r h v e r v s l i v e t s  s t e m m e t r æ n i n g


FORDELE VISION PROFIL PRODUKTER KONTAKT / INFOStemmedoktor er et moderne rådgivende firma, der har det klare mål at give dig

* Viden om din stemme
* Indsigt i hvilke muligheder din stemme rummer
* Træne din stemme via individuel træning eller via kursus med flere deltagere


Vi kan hjælpe dig med at styrke selve formidlingen af dit budskab, til gavn for både dig selv og dine omgivelser.

Vores stemmetræning er baseret på nyeste viden og forskning, og formidles på en både lærerig samt underholdende måde. Vi er eksperter i det verbale, den talende del af din virksomhed og tilbyder undervisning i både stemmestrategi og stemmetræning. Du kender dit budskab, vi ved hvordan du formidler det på en vedkommende og personlig måde, som aktiverer alle dine ressourcer.

Som erhvervs-kvinde/mand er du meget afhængig af stemmen og din success afhænger af din evne til at kommunikere. Hvordan trænger du igennem med dit budskab? Er du kontant i din formidling? Har du en charmerende og tiltalende måde at kommunikere på?

Du kan med rådgivning og coaching fra Stemmedoktor, lære hvordan du styrer din stemmes udtryk. Stemmedoktor ser dig som din virksomheds største aktiv, jo bedre du formidler din viden, dine produkter og dine budskaber, jo større gevinst bliver du for både dig selv, din virksomhed og dine kunder.