You are currently viewing Få en bedre vejrtrækning

Få en bedre vejrtrækning

Hvordan trækker vi vejret.

Hvordan bærer vi os ad med at få luften ned i lungerne. Åbner vi bare munden og så falder luften ned i luftrøret? Nej vel? Luften bliver trukket ind ved hjælp af muskler. Derfor siger vi at vi trækker vejret og vi gør det fordi der konstant skal ilt til blodet. Nederst på ribbenene hele vejen rundt sidder der en muskel så stor at den deler over- og underkrop. Den er kæmpestor og hvælver op mod lungerne i en kuppelform når den slapper af. Når vi spænder den, flader den ud nedefter og skaber et undertryk i lungerne. Du har åben mund og luften strøm- mer ned i lungerne, så trykket udlignes. Det er ligesom hvis du holder en sprøjte og trækker nedad i stemplet, så opstår der undertryk, og luften suges ind i sprøjten.

Mellemgulvet er vores vigtigste vejrtrækningsmuskel. Når du skal af med luften slipper du bare spændingen i mellemgulvet så det vender tilbage til sin kuppelform og derved presser luften ud af lungerne.

Åndedrættet har en rytme som består af en indånding, udånding og en lille pause. Når vi slapper af og ikke bruger stemmen taler vi om, at indåndingen er aktiv da vi bruger kræfter på at spænde mellemgulvet og udåndingen er passiv da vi bare giver slip på spændingen af mellemgulvet så luften fosser ud. I den position har vi en lille pause inden en ny indånding starter forfra. Ind- og udånding hedder også inspiration og exspiration.

mere information her

KORT OM STEMMEDOKTOR

STEMMEDOKTOR er et moderne rådgivende firma, der har det klare mål at give dig stemmetræning samt viden om din stemme så dit budskab fremstår stærkt med gennemslagskraft.

KONTAKTINFORMATION

Telefon  +45 53646440

mail@stemmedoktor.dk

 

Aarhus

Haraldsgade 19

8260 Viby J

 

København

Den Sorte Diamant

1221 København K

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENVEJE