You are currently viewing Personlig stemmeanalyse

Personlig stemmeanalyse

Er du i tvivl om du taler for lyst, for hurtigt eller for højt. Med en komplet stemmeanalyse fra Stemmedoktor får du en unik information om kvaliteten af din kommunikation.

Vi har teknologien til at måle og analysere dit stemmebrug som fx:

1 Taletone (om dit gennemsnitlige taleleje ligger for lavt eller for højt)
2 Talemelodi (er du for monoton eller det modsatte)
3 Volume (taler du for svagt eller for kraftigt)
4 Taletempo (taler du for langsomt eller for hurtigt og hvordan justerer du tempo)
5 Stemmekvalitet (er der støj på stemmen og hvordan forbedrer du den)
6 Stemmeenergi (vi måler dine lungers kapacitet, alder og ydeevne)
7 Artikulation (har du styr på sprogets bestanddele)


Dine resultater munder ud i en evaluering og plan for hvordan udnytter du dine ressourcer optimalt.