Kan alle lære at synge?

Når en professionel sangpædagog arbejder med en stemme, så er der fem ressourcer der skal undersøges. En stemme i balance er en stemme der mestrer alle fem ressourcer. Med nemme tests og øvelser finder vi ud af om ressourcerne bliver brugt hensigtsmæssigt. Den enkelte ressource skal fungere selvstændigt, men også i samspil med de andre ressourcer. Alle fem ressourcer er vigtige og skal trænes så stemmen holdes i en balanceret god form.

 

1. Energi

Det handler om måden du skaber energi i kroppen i form af luft­ tryk. Der er ingen lyd eller stemme i dette, men energien er det helt grundlæggende og måske det vigtigste emne indenfor sang og tale. Energien er 1. ressource.

2. Stemmen

Stemmen sidder inde i struben og det er her du laver din grundklang. Stemmen skal være i balance med energien/lufttrykket for at klinge optimalt. Her regulerer du 2. ressource. Det er et samspil mellem kom­pression, strubestilling og tonehøjde.

3. Artikulation

Når vi har dannet vores grundklang skal den formes til sprog, udtryk og kommunikation. Artikulationen foregår efter lyden har forladt struben og den formes blandt andet i mund­ og næsehule. Artikula­tionen er 3. ressource.

4. Hjernen

Det er hjernen der styrer hele processen og det er vigtigt at du tænker de rigtige tanker samt lytter til og evaluerer din klang. Der skal være sammenhæng mellem din vilje og det der kommer til udtryk. Hjernen er 4. ressource.

5. Musikken

Målet er at blive så fri i udtrykket som overhovedet muligt. Så fri, at du kan udtrykke dine følelser og det der kommer til dig ude- og indefra. I samspillet med dig selv dine omgivelser skal du tilpasse sin sang og dit stemmebrug til musikken, -derfor er det godt at øve hele stemmens omfang.

Udover at få styr på stemmen skal vi selvfølgelig synge dejlige sange, arbejde med effekter, improvisation, rytmer, artikulation mm.