LOGO-stemmeakademiet.jpg

akademiet nyheder faq underviser kontakt


Stemmeakademiet giver dig den nyeste viden og pædagogik omkring moderne stemmebrugslære.


Stemmeakademiet har udviklet RST (Ressource Stemme Træning) pædagogikken udfra De 5 Ressourcer:

ENERGIEN - STEMMEN - ARTIKULATIONEN - HJERNEN - OMGIVELSER

ENERGIEN
  omhandler selve vejrtrækningen og hvordan du styrer lufttrykket.   
STEMMEN
  stemmen sidder i struben og der produceres din grundlyd.   
ARTIKULATIONEN
  hvordan du former din grundlyd til sprog, udtryk og kommunikation.   
HJERNEN
  du skal tænke lyden før du handler. Den rigtige lyd!   
OMGIVELSER
  Samspillet med omgivelserne.   


Stemmeakademiet præsenterer RST som en helt ny måde at opleve stemmen på. Vi har udviklet 3D modellen "ÆBLET", der viser præcist hvor din stemme klangmæssigt befinder sig i struben. "ÆBLET" er en helt ny og ekstra dimension der giver dig et klart visuelt overblik over alle de grundklange du kan producere.


Æ B L E T

Toft-Olsen's AppleStemmeakademiet henvender sig til alle der har en stemme.


Stemmeakademiet har specialiceret sig i at forenkle formidlingen af stemmebrug, på en måde du forstår. I løbet af Stemmeakademiets kurser får du overblik over stemmen, så du bliver professionel i din vejledning og undervisning af dit eget eller andres stemmebrug. Du får Stemmeakademiets eget undervisningsprogram og materiale, og en simpel og fyldestgørende metode, så du kan forklare komplicerede strukturer, på en meget enkel og logisk måde.


RST - den mest enkle og moderne stemmepædagogik.


Det er sang- og talepædagog Hans Toft-Olsen der har udviklet Stemmeakademiets metodik / filosofi, og hans pædagogiske forskning danner grundlaget for Stemmeakademiets metode. Han er fortatter til flere bøger om stemmen og anmelderen fra fagbladet MUSIKEREN, skrev om bogen Styr på stemmen:


"Denne bog er et pragteksemplar af pædagogisk formidling! Lad det være sagt. Hvis man har læst mange bøger om stemmen og stemmens funktion og bugstøtte og kropsholdning - og det har jeg - så kan man roligt finde en affaldssæk frem og smide hele puljen ud, og lade denne lille fikse sag, skrevet af sang- og talepædagog Hans Toft-Olsen, stå tilbage som et enestående og funktionelt bevis på, at det rent faktisk er muligt at sige meget med få ord, og at det ikke altid er nødvendigt at gøre tingene sværere, end de egentlig er."