Om Stemmeakademiet

Stemmeakademiet giver dig den nyeste viden og pædagogik omkring moderne sang.

Stemmeakademiet har udviklet RST (Ressource Stemme Træning) pædagogikken udfra De 5 Ressourcer:

ENERGIEN – STEMMEN – ARTIKULATIONEN – HJERNEN – MUSIKKEN

ENERGIEN – omhandler selve vejrtrækningen og hvordan du styrer lufttrykket.   

STEMMEN – stemmen sidder i struben og der produceres din grundlyd.   

ARTIKULATIONEN – hvordan du former din grundlyd til sprog, udtryk og kommunikation. 

HJERNEN – du skal tænke lyden før du handler. Den rigtige lyd! 

MUSIKKEN – Samspillet med omgivelserne.   

Stemmeakademiet præsenterer RST som en helt ny måde at opleve stemmen på. Vi har udviklet 3D modellen “ÆBLET”, der viser præcist hvor din stemme klangmæssigt befinder sig i struben. “ÆBLET” er en helt ny og ekstra dimension der giver dig et klart visuelt overblik over alle de grundklange du kan producere.

Stemmeakademiet henvender sig til alle der gerne vil blive bedre til at synge.

Stemmeakademiet har specialiceret sig i at forenkle formidlingen af stemmebrug, på en måde du forstår. I løbet af Stemmeakademiets kurser får du overblik over stemmen, så du bliver professionel i din vejledning og undervisning af dit eget eller andres stemmebrug. Du får Stemmeakademiets eget undervisningsprogram og materiale, og en simpel og fyldestgørende metode, så du kan forklare komplicerede strukturer, på en meget enkel og logisk måde.

RST – den mest enkle og moderne sangteknik.

Det er sang- og talepædagog Hans Toft-Olsen der har udviklet Stemmeakademiets metodik / filosofi, og hans pædagogiske forskning danner grundlaget for Stemmeakademiets metode. Han er fortatter til flere bøger om stemmen og anmelderen fra fagbladet MUSIKEREN, skrev om bogen Styr på stemmen:

“Denne bog er et pragteksemplar af pædagogisk formidling! Lad det være sagt. Hvis man har læst mange bøger om stemmen og stemmens funktion og bugstøtte og kropsholdning – og det har jeg – så kan man roligt finde en affaldssæk frem og smide hele puljen ud, og lade denne lille fikse sag, skrevet af sang- og talepædagog Hans Toft-Olsen, stå tilbage som et enestående og funktionelt bevis på, at det rent faktisk er muligt at sige meget med få ord, og at det ikke altid er nødvendigt at gøre tingene sværere, end de egentlig er.”

 

HANS TOFT-OLSEN cand. musicae

✹Sanger – Sangpædagog, medlem af Dansk Musikerforbund
✹Logopæd/Talepædagog PD, medlem af Audiologopædisk Forening
✹Forfatter til bøgerne RST – Rytmisk Sangteknik , Styr på stemmen m.fl.
✹Solo albums KINKY BEAT, FOUR, SPECIAL
✹App udvikler, ScaleCoach og ScaleCoach PRO – IOS & Android
✹Udvikler af Pædagogisk Stemmebrugslære
✹Udnævnt af Kulturministeriet som Censor på Konservatorierne i DK

Hans Toft-Olsen er en meget erfaren og nytænkende sangpædagog der har undervist, vejledt og trænet flere end 1000 stemmer. Han er kandidatuddannet sangpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, samt uddannet privatpraktiserende logopæd / talepædagog. Med denne specielle baggrund er Hans Toft-Olsen vant til at arbejde med stemmeudvikling, klangdannelse, støtte, formidling, performance, samt det personlige udtryk på højeste æstetiske niveau. Han har i de sidste 25 år arbejdet med alle stemmetyper, og har via sin unikke viden og tilgang til stemmen, vejledt og undervist både professionelle sangere og skuespillere samt stemmer i erhvervslivet.

STEMMEAKADEMIET

STEMMEAKADEMIET er en moderne kursusvirksomhed der har det klare mål at gøre dig en dygtigere sangunderviser, styrke din musikalitet samt formidle viden om sangstemmen.

KONTAKT

Telefon  +45 53646440

mail@stemmeakademiet.dk

København / Aarhus

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENVEJE