r y t m i s k s a n g t e k n i k . d k 


R S T    B I B L I O T E K E T  

RST   1. udgave/1. oplag - korrektur/rettelser

* s.8     5. variabel - med lille v
* s.12   orddeling neden-under
* s.15   øv. 2.1.5 - Pust langsomt ud som i øv. 2.1.4
* s.16   orddeling uba-lance
* s.23   2. afsnit - vinger i anførselstegn
* s.34   + bag i bog TOA model g'et er cuttet i bunden
* s.38   orddeling e-nergi
* s.45   Det hedder lukkelyde da mund/tunge
* s.61   orddeling ople-velse
* s.63   effekter 4 og 5 skal byttes om på figur
* s.71   2. afsnit - kan med fordel bruge kontrasterne 1-9
* s.72   tekst til øvelse 7.3.2 og 7.3.4 tilføj: Swing.
* s.80   klaviatur til 8-tone dom. og dim. skal byttes om.