1. Personlig stemmetræning

Professionel 1:1 stemmetræning starter med en vurdering af din stemmes tilstand så vi finder det der udfordrer din stemme. Så laver vi en strategi for hvordan du bedst udnytter din stemmes ressourcer og kvaliteter. Grundig og effektiv stemmetræning af stemmens grundfunktion, klang, støtte samt udtryk. Du vil gennem målrettet og kompetent vejledning øge din gennemslagskraft og genvinde stemmens styrke samt lære hvordan du vedligeholder den. Vores mål er at give dig Danmarks bedste stemmetræning.

Du får et eksemplar af bogen Styr på stemmen!

Pris session   995,-

Når du bestiller 8 sessions personlig stemmetræning får du 10% rabat.

2.   INTENSIVT INDIVIDUELT STEMMEKURSUS
Styr på stemmen

Dette kursus sikrer, at du i fremtiden får optimal udnyttelse af din stemme. Det er unikt i sin form da du får tale stemmetræning i 4 intensive sessions. Det giver dig mulighed for at indstudere og øve det gennemgåede stof, samt komme tilbage og få feedback, så du styrker din stemme. Dette kursus kan hjælpe dig hvis din stemme er for lav, du taler måske for hurtigt, folk har svært ved at forstå hvad du siger eller du bliver træt og slidt i stemmen.

Første og anden session er på 1,25 time. De er meget intensive, da der er fokus på netop din stemme hele tiden, og der er god tid til at komme i dybden med stoffet. Til tredje session (45 min.) kommer du til personlig træning og coaching. Det giver dig en unik mulighed for at få lagt en stemmestrategi så du kan udnytte din stemmes ressourcer og kvaliteter. Fjerde session (45 min.) indeholder afslutningsøvelser samt afsluttende spørgsmål og kommentarer. Undervisningen vil foregå i Stemmedoktors praksis. 

På kurset får du udleveret bogen Styr på stemmen (inkl. i prisen) og den vil sammen med din stemmes behov, danne grundlag for undervisningen. Du vil inden vi mødes 2. gang, have mulighed for at lære stoffet fra bogen, hvorefter vi gennemgår det praktisk sammen. Efter kurset vil du altid kunne gå tilbage til bogen og genopfriske det lærte.

 Pris   4.495,-

3.   ONLINE STEMMETRÆNING

 Vi løser din stemmes udfordringer online

Vi laver til stadighed flere online sessions og det er nemt, effektivt samt bekvemt for mange kunder. Vi sender et link til dig og inviterer dig ind på vores professionelle online platform. Du skal ikke downloade eller opdatere noget, bare trykke på linket.

Vores wifi opsætning gør, at billede og lyd er perfekt. Vi har i øjeblikket tilbud på 3 sessions.

Hos stemmedoktor gør vi tingene på en enkel måde når vi arbejder med stemmer. Vores stemmetræning fører din stemme tilbage til den balance den havde engang. Vores erfaring og viden hjælper din egen unikke stemme til mere styrke og gennemslagskraft.

1 session     795,-

TILBUD
Gælder juni og afvikles inden 1. august.
3 sessions   2.145,-

Online stemmetræning er mere bæredygtig stemmetræning.

4.   DANSK UDTALE KURSUS TIL UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

Mange udenlandske medarbejdere har svært ved at kommunikere og blive forstået på dansk . Mange oplever også at blive misforstået. Stemmedoktor lærer dig nogle af de sproglige hemmeligheder i det danske sprog, som vil gøre dit sprog mere forståeligt samt øge din status og respekt blandt dine kunder og kolleger. For mange internationale medarbejdere er dansk et svært sprog at tilegne sig, men med hjælp fra Stemmedoktor kan du løfte kvaliteten af dit sprog til næste niveau om du er nordmand, svensker, englænder, tysker, franskmand eller asiat.

4 sessions     3.745,-
8 sessions     7.145,-

5.   PERSONLIG STEMMEANALYSE

Alle der arbejder professionelt indenfor sportens verden, arbejder med data.

Hvis du ønsker det, bruger vi også data for at sammensætte den bedste træning til netop din stemme. Hos Stemmedoktor kan vi måle din stemme, din prosodi samt dine lunger. På basis af den fakta får du en præcis vejledning til din stemme.

Er du i tvivl om du taler for lyst, for hurtigt, for højt eller andet der kan forstyrre dit udtryk. Med en komplet stemmeanalyse fra Stemmedoktor får du en unik information om kvaliteten af din kommunikation. Stemmeanalysen er simpel. Vi sender dig en tekst og nogle opgaver du skal udføre mens du optager det på din mobiltelefon. Du sender filen til os og vi laver analysen på din stemme. Du får analysen tilsendt og vi ringer dig op til en opfølgende samtale på ca. 15 min.

Vi har teknologien til at måle og analysere dit stemmebrug som fx:

1.  Taletone (om dit gennemsnitlige taleleje ligger for lavt eller for højt)
2.  Prosodi (er din “talemelodi” for monoton eller det modsatte)
3.  Volume (taler du for svagt eller for kraftigt)
4.  Taletempo (taler du for langsomt eller for hurtigt og hvordan justerer du tempo)
5.  Stemmekvalitet (er der støj på stemmen og hvordan forbedrer du den)
6.  Stemmeenergi (vi måler dine lungers kapacitet, alder og ydeevne)
7.  Artikulation (har du styr på sprogets bestanddele)
8.  Evaluering og plan for hvordan udnytter du dine ressourcer optimalt

Pris analyse & samtale   1.495,-

6.   OPLÆG · FOREDRAG · WORKSHOP
Styr på stemmen

I kan booke Stemmedoktor til at holde et oplæg, foredrag eller workshop i jeres virksomhed eller forening. Oplægget vil tage udgangspunkt i jeres brug af stemmen og med Stemmedoktors unikke stemmetræning vil I blive klogere på hvad jeres stemmer kan, hvordan I med fordel kan bruge stemmen samt hvordan I  optimerer jeres kommunikation.

Stemmedoktor kan bookes til at komme over hele landet og vi tilbyder også at gennemføre det online hvis ønsket. Vi sørger for at I får materiale så I kan øve det der er relevant for netop jer. Til materialet vil der være online hjælp til alle øvelser. Et oplæg eller foredrag varer typisk 1-2 timer og en workshop kan vare 3-4 timer.

De fleste virksomheder har omfattende kommunikation via telefon og andre er måske i gang med at producere podcast om virksomhedens produkter. Det er vigtigt at vore stemmer sender de rigtige signaler så der bliver fokus på det faglige og ikke måden det bliver kommunikeret på.
Et oplæg kan handle om alt fra hvordan træneren kan råbe til sine spillere uden at miste stemmen, til den svære samtale der måske kræver en troværdig og empatisk klang. Det kan handle om hvordan vi artikulerer tydeligere så der ikke opstår konflikt eller irritation i samtalen.

Hvis man kontakter jeres virksomhed og det første man møder er en utydelig mumlen, så er man allerede “bagud på point”. Det skal selvfølgelig være en god oplevelse at kontakte jer, både i klang, indhold og service. Det at mumle og tale utydeligt kan aflæres på relativ kort tid.

Klik på “Mere info” linket så vi kan styrke jeres udtryk med den rette kommunikation.

Skal du holde et oplæg, en tale? Skal du optræde på video? Skal du træde op foran andre i podcast, webinar, YouTube eller på en videoblog?

Vi giver dig medietræning hvor du lærer teknikken til at formidle under en uvant presset situation. Presset påvirker din person, din stemme og måske din retorik. Stemmedoktor hjælper dig på dette præsentationskursus med, at øge din præsentationsteknik, selvsikkerhed, gennemslagskraft og velvære i situationen. Vi vil arbejde med gestik, mimik samt hvordan du skaber den bedste start på din performance. Du får redskaber til at tøjle eventuel nervøsitet samt skabe din professionelle karakter, så du fremstår som en vinder.

Træningen afvikles som solo sessions samt i større grupper.

Stemmedoktor har omfattende erfaring i udvikling af performance fra erhvervslivet, konservatorier samt skuespillerskoler.

Stemmetræning Stemmedoktor

8.   SUPERVISION

Stemmedoktor giver supervision til dig der arbejder med mennesker.

Vi giver din professionelle karakter supervision og arbejder med alt omkring din fremtoning, din autoritet, din stemmeføring, din holdning, din gestik og alt det du udtrykker udover det faglige. Vi tilbyder således supervision hvis du underviser fysisk, performer gennem video, podcast eller andre SOME.

Vi analyserer din undervisning og giver dig den rette træning så din formidling passer til den person du er samt den kontekst du agerer i. Et eventuelt pres kan påvirke din person, din stemme og måske din retorik. Stemmedoktors supervision hjælper dig med at øge din selvsikkerhed, gennemslagskraft og velvære i situationen. Vi vil arbejde med gestik, mimik samt hvordan du skaber den bedste start på din performance. Du får redskaber til at tøjle eventuel nervøsitet samt skabe din professionelle karakter, så du fremstår personligt.

Vores mål er at du fremstår rolig, afslappet og i balance. Supervisionen gives til enkeltpersoner samt i grupper.

Betingelser

Alle priser er eksklusiv moms og i dkr. Priserne er gældende pr. 1. januar 2023. 

Booking kan ske på telefon 5364 6440 eller på  mail@stemmedoktor.dk . Ved aflysning mindre end 24 timer før aftalt stemmetræning i Aarhus og Online sessions betales et gebyr svarende til en session. Aflysning af enkelt-, dobbelt- eller flere sessions i København, koster en session  uanset tidspunkt for aflysning.

Sessions med rabat er personlige og kan derfor ikke overdrages til andre. Sessions med rabat skal afvikles indenfor 6 måneder fra fakturadato, hvorefter ikke afholdte sessions mistes uden beregning. En sessions varighed er 45 minutter.

Senest opdateret ultimo december 2022. Ret til ændringer forbeholdes.

© STEMMEDOKTOR 2023

Tags: Stemmetræning, talepædagog, mumle, præsentation, formidling, udtale, online, oplæg, foredrag, workshop, gennemslagskraft

KORT OM STEMMEDOKTOR

STEMMEDOKTOR er et moderne rådgivende firma, der har det klare mål at give dig stemmetræning samt viden om din stemme så dit budskab fremstår stærkt med gennemslagskraft.

KONTAKT INFORMATION

Telefon  +45 53646440

mail@stemmedoktor.dk

 

København

Den Sorte Diamant

1221 København K

 

Aarhus

Haraldsgade 19

8260 Viby J

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENVEJE