Stemmedoktor

Ingen er tonedøve – vi skal bare have tid til at tænke den rigtige tone

Foto: Aksel Schütt

Fra Aarhus Stiftstidende af Morten Ravn

Hjælp at hente. Du har ikke en stemme? Du ér din stemme, siger stemmedoktoren Hans Toft-Olsen. Han anbefaler erhvervsfolk, TV-stjerner og alle os andre. at vi finder tilbage til vores naturlige stemmebrug fra barnsben. Derfor gør tale- og sangpædagogen op med den klassiske tale- og sangskole, hvor stemmen laves om.

Der er hjælp at for os, hvis stemme knækker i større forsamlinger. Os, der altid har fået at vide, at vi ikke har en tone i livet – og er tonedøve.

Medicinen kan være forskellig fra person til person. Hans Toft-Olsen ordinerer dog grundlæggende de samme indsprøjtninger til sine kunder: Find tilbage til din barndoms stemmebrug.

»Vores stemmer fungerer generelt godt i barndommen, men op gennem pubertet og ungdom tillægger vi stemmen dårlige vaner som påvirker vores klang, og det er disse dårlige vaner jeg fjerner.«

Du ér din stemme

Stemmedoktoren arbejder ud fra, at du ikke har en stemme. Du ér din stemme.

»Det, der kommer til udtryk i stemmen, er det, vi har indeni. Når personen er i balance, klinger stemmen godt. Når vi er i ubalance, går det på stemmen. Jeg går ikke ud og er psykolog. De fleste ved selv, hvor balladen er, og så må de handle ud fra det og vise vilje
til at komme videre. Mange må erkende, at problemer med stemmen har rod i opvæksten.«

De fleste kunder får også selv ryddet op i problemer, når tale- og sangpædagogen Toft-Olsen træder til med sine teknikker. De bygger blandt andet på, at »klienten« skal finde tilbage til barndommens naturlige stemmebrug.

»Det kan tage lang tid for nogle at finde deres egentlige, naturlige stemme, som faktisk er deres identitet.«

»Når jeg underviser erhvervsfolk i at tale, komme ud med deres budskab, sker det med en taleteknik der er den samme som ægte, ren rytmisk sangteknik uden klassisk teknik – akkurat som når jeg underviser professionelle sangere.«

Blandet klientel

Blandt Stemmedoktors seneste kunder har været en kontorchef i et ministerium og en chef i Novo Nordisk.

»Nogle bruger stemmetræningen til det ugentlige stormøde, andre til medarbejdersamtaler. Det er rart for mange, at de har en teknik til, hvordan de kan slappe bedre af – med den rigtige stemmeføring. Mange fornemmer, at stemmen udtrykker det, vedkommende har indeni. De får et godt instrument, så de med det samme fremstår med højere status,« siger stemmedoktoren.

»Jeg synes også, det er meget spændende at arbejde med dem, der tror, de ikke har en tone i livet. Blandt andet fordi, de har fået det at vide som børn. Men jeg har aldrig oplevet mennesker uden en tone i livet,« siger stemmedoktoren.

»Når jeg slår en tone an på klaveret og bestemt siger de ikke må synge tonen før de ved den er rigtig, kan der for nogle gå fem minutter, mens de lytter, tænker og spekulerer. Men giver du folk tid, er resultatet altid, at tonen gengives perfekt.«

Oprør mod teknik

»Du skal mestre din tale. De små børn mestrer deres stemme. De kan skrige og vræle uden, at de mister stemmen. Det sker først, når de kommer i puberteten. Stemmen skal tvinges tilbage til det, den var, og det sker ikke gennem tørre teorier. Min mission er, at
undervisningen sker på en naturlig og pædagogisk måde,« siger Hans Toft-Olsen.

Kort sagt bygger sangpædagogen sin teknik egne studier og færdigheder. Filosofien er, at tanken bestemmer, hvad stemmen kan. Det, du siger, er noget der har været gennem hjernen – noget du har tænkt.«

»Den klassiske skole bygger på at lave stemmen om. Klassisk sang efter min vurdering en unaturlig måde at bruge stemmen
på. Lige som for eksempel ballet er en unaturlig måde at bevæge sig på. Den klassiske skole er meget ældre end den rytmiske skole og derfor bruges mange klassiske teknikker fejlagtigt i den rytmiske sangundervisning. Det mener jeg, der skal renses ud i. Gøres oprør mod.«

»Min rytmiske model er pædagogisk og bygger på det, vi har fået fra fødslen,« siger Hans Toft-Olsen.

Jeg mister måske akademisk status ved at være pædagogisk, og det kan være problematisk kollegialt, men jeg synes det er nødvendigt.«

Råb så igennem!

Han blåstempler journalen, når folk kan råbe helt igennem:

»Hvis man ikke kan bruge den ene arm, så visner den, og vi mister noget af vores fysik,« siger Hans Toft-Olsen

»På samme måde er det med stemmen. Jeg oplever mange, som ikke kan råbe, når jeg siger det. Tanken stopper dem. Mange føler det som en psykisk belastning at råbe.«

»Men. Nej. At råbe er en del af stemmen. Vi skal bruge hele stemmen. Det er kunsten.«

AAAAARRRRHHHHH!

Hvis du vil blive klogere på din egen stemme kan vi anbefale at læse Styr på stemmen.